sky-NL-alert.png

'Cleanup team'

Vraag/doel: maakt consumenten bewust van het [zwerf]afval en de mogelijkheid dit in te zetten voor nieuwe producten. 

DOEL

Het Cleanup team is een samenwerking van bewuste burgers die pro-actief bezig zijn met het rapen van [zwerf]afval binnen hun gemeente grenzen. In elke gemeente kan een Cleanup Team werkzaam zijn.

Cleanup team leden komen uit alle lagen van de bevolkingen en maken gebruik van verschillende mobiele applicaties om hun raapsels vast te leggen, groot zwerfafval door te geven aan de gemeente of lokale afvalverwerker en het dichtbijzijnste gratis drinkwater -punt te localiseren.

Het eerste Cleanup Team in Nederland was het Cleanup Team Westland en deze is sinds 03 juni 2020 actief als Stichting Cleanup Team Westland.

SPONSORS/ACTIEPARTNERS

Binnen acties voor de Cleanup Teams vragen we altijd samenwerking van het bedrijfsleven en benaderen hen pro-actief voor het participeren en het leveren van goederen en diensten. Daarnaast is de samenwerking met organisaties op gebied van een duurzame samenleving, circulair ondernemen, recycling en een schone leefomgeving essentieel. Waar mogelijk vragen wij de gemeente de actie te adopteren of als een van de vijf stakeholders.

HANDJES

Vrijwilligers, ons Cleanup Team, bestuursleden, hun familie/partners en alle andere inwoners in scholen, sportclubs, organisaties en bedrijven zetten zich samen in om de gezamenlijke acties te laten slagen. Zo laten wij namelijk samen zien dat onze leefomgeving er toe doet; voor nu en in de toekomst; dat wij anders [moeten] kijken naar ons consumeren én ons afval en dat het NU echt zo is: No time to waste!

PAST HET? 

Een project past altijd binnen de vele wensen/doelstellingen/eisen die het Cleanup Team zich stelt. 

*Het zorgt voor bewustwording bij verschillende kerngroepen. 

*Het sluit aan bij diverse doelen binnen de Global Goals 2030.

*Het sluit aan bij de ondertekening van de gemeente om te komen voor statiegeld op kleine eenmalig te gebruiken verpakkingen en om zo indirect [zwerf]afval te verminderen.

*Het geeft brede publicitaire mogelijkheden de subsidiair als ‘groene partij’ te profileren.


Met het uitvoeren van Cleanup Team acties ontstaat een positieve beleving. En draagt bij aan een duidelijk statement; ik ben mij bewust van mijn doen en laat dat zien!

Alle informatie over de verschillende Cleanup Teams is te vinden via # www.cleanupteam.org 

Cleanup team