sky-NL-gewoon-doen.png

'Gratis drinkwater'

Vraag/doel: breng het gebruik van fleswater in 2020 terug met minimaal 10%.

Om de bezoekers/toeristen van de verschillende locaties zover te krijgen dat zij lokaal drinkwater gaan gebruiken moeten er verschillende punten worden bereikt.

* De kwaliteit/betrouwbaarheid van het drinkwater[netwerk] duidelijk maken.
* Subtiel de [on]zin van de aankoop van fleswater duidelijk maken.
* Een perfect alternatief ter vervanging aanbieden.
* Samenwerken met lokale organisaties & bedrijven.

Gratis Drinkwater - Free Drinking water - Aqua Potable Gratuita - bebe pornada awa di kranchi!

De promotie van de drinkwaterkwaliteit is van belang voor verschillende organisaties. De belangrijkste hierbinnen is de producent: het watertoeleveringsbedrijf. Deze wordt als stakeholder aangesproken en in nauwe publicitaire samenwerking wordt het beeldmerk en de slogan 'the best water quality' uitgedragen. Om de bezoeker/toerist direct na aankomst op de locatie te bereiken is een informatiefolder in een voor hem direct begrijpelijke taal [Nederlands - Engels - Spaans - Papiaments] wenselijk. Binnen deze informatiefolder worden de verschillende elementen duidelijk uitgewerkt.

Gratis drinkwater

Alternatief voor fleswater

Om de bezoeker/toerist te stimuleren gebruik te maken van het lokale drinkwaternetwerk wordt er gebruik gemaakt van een subliminale boodschap. Er is een netwerk van waterpunten waarbij drinkwater gratis is te behalen. Bij zo’n watertappunt, dat weer is te herkennen aan het ‘the best water quality’ logo, is er voor de gebruikers van een herbruikbare fles gratis water te behalen.

De waterdragers!

Op elke ‘Gratis drinkwater’ locatie werken we direct samen [horeca]ondernemers en in-direct met de lokale overheden, organisaties, bedrijven en NGO’s. De promotie van de drinkwaterkwaliteit, informatie over de [on]zin van fleswater, het verminderen van het zwerfafval, constante afvalstromen en het verlagen van de carbon footprint zijn ons gezamenlijk doel.

Gratis vullen!


Het gaat om de bewustwording; dat je niet alleen moet roepen maar ook moet doen! Ons project werkt alleen als iedereen echt samenwerkt en zijn steentje bijdraagt. Daarom zeggen wij "Niet lullen maar gratis vullen!" Voor een gezonde en leefbare wereld,. Nu en in de nabije toekomst!

Gratis Drinkwater - Free Drinking water - Aqua Potable Gratuita - bebe pornada awa di kranchi!

Neem voor meer informatie contact op via email of bel: 0654 355 000.

Nieuwsgierig?

Kijk dan op: http://www.gratisdrinkwater.net